Witamy na stronie
serwisu Grze??kowiak


Serwis samochodowy Grze??kowiak oferuje swoje us??ugi od 1974 roku, gwaratuj─?c tym samym w ci─?gu 41 lat istnienia zadowolenie klientów stanowi─?ce o wysokiej renomie  firmy.

Profesjonalna obs??uga ka??dego klienta , wykwalifikowani pracownicy oraz Partnerzy biznesowi oferuj─?cy produkty najwy??szej jako??ci, spe??niaj─?ce wszystkie wymogi techniczne , s─? gwarancj─? solidno??ci i fachowo??ci Naszego Zak??adu. Oferujemy naprawy blacharsko-lakiernicze na najwy??szym poziomie.
Ponadto dysponujemy szerokim asortymantem w dziale aut zast─?pczych.

 Sprawd?? ofert─? naszych samochodów zast─?pczych

Najlepsze ubezpieczenia dla Ka??dego

 

PROFESJONALNA
wymiana klocków hamulcowych

50 z??

 


Uzupe??nianie i odgrzybianie klimatyzacji
99z??