Badamy stan techniczny pojazdów bez ich demontażu robiąc to z wykorzystaniem specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej firmy DELPHI.
Sprawdza ona i ocenia stan techniczny pojazdów mechanicznych na podstawie porównania wartości parametrów stanu z wartościami parametrów określonych przez producenta samochodu.
Kontroli takiej podlegają między innymi:

- hamulce,
- geometria układu kierowniczego i zawieszenia,
- skład spalin,
- układy przenoszenia napędu,
- układy wtryskowe i zapłonowe silnika,
- amortyzatory,
- ustawienia świateł,
- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa,
- ciśnienie sprężania silnika i podciśnienie w rurze dolotowej,
- stan instalacji elektrycznej,
- akumulator.