Zajmujemy si─? kompleksowo obs??ug─? i napraw─? klimatyzacji samochodowej we wszystkich typach pojazdów.
??wiadczymy szeroki zakres w tym zakresie m.in.:

- naprawa klimatyzacji,
- okresowe przegl─?dy klimatyzacji,
- diagnostyka uszkodze?? i ich naprawa,
- nape??nianie uk??adu klimatyzacji czynnikiem ch??odniczym,
- dezynfekcja odgrzybianie klimatyzacji.


W razie jakichkolwiek pyta?? zapraszamy do zak??─?du lub prosimy o kontakt telefoniczny w celu otrzymania dodatkowych informacji i ??wiadczonych us??ugach.

Mog─? nam Pa??stwo w pe??ni zaufa─?, poniewa?? zapewniamy szybk─? obs??ug─? techniczn─?.